Welkom op de site van de Klokstee
Bewoners Commissie Klokstee
email-adres: bcklokstee@gmail.com
Wijk-ontmoetingscentrum VertierKwartier
Wilderinksstraat 5-09
Telefoon 074 3578852

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht