Welkom op de site van de Klokstee
Bewoners Commissie Klokstee

 De Bewoners Commissie Klokstee vergadert minimaal 6 keer per jaar, waarvan 1 vergadering de algemene jaarvergadering ( in het voorjaar )  is.

 

Bestuursvergaderingen zijn op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in het VertierKwartier.

 

Vergaderdata 2021

11 februari

20 mei

 8 juli 

23 september.

Nog te houden:

25 november.

 

Zo nodig kan/zal er een vergadering gepland worden buiten deze data.

 

In de vergadering van 23 september 2021 hebben we helaas weer moeten besluiten de jaarvergadering van 2021 niet door te laten gaan.

Gezien de vele belangstellenden zonder voldoende mogelijkheden de vergadering via internet te houden, is besloten dat we in het voorjaar bij de jaarvergadering van 2022 de zaken bespreken die vanuit de vorige jaarvergaderingen zijn blijven liggen.

 

De jaarvergadering wordt meestal gehouden op een maandagavond van 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur en heeft plaats in het VertierKwartier.

2021_vergaderschema_vergaderingen_bewonerscommissie_klokstee_2021.pdf
Downloaden